Coridor

Sala de curs

Birou administrativ

Spatiu depozitare

Grup sanitar

Coridor

Sala de clasa

Grup sanitar

Laborator informatica

Coridor

Gradinita

Amfiteatru

Sala de sport

Receptie

Placari exterioare